Google+

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

-Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας ΓράμματαΧαλκίδα ενοικίασης σπιτιών 6973078138 
-Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα
-Έτσι για την ιστορία και για να διδάσκετε τα παιδιά σας την Ανεκτίμητη Διαχρονική Αξία της Κληρονομιάς
που άφησαν οι Αρχαίοι Έλληνες
σε εκατομμύρια Ανθρώπους, βελτιώνοντας συνεχώς τις Διανθρώπινες Σχέσεις.
-Όλα τα Μαθήματα
που διδάσκοντα σε όλα τα πανεπιστήμια του Κόσμου που αναφέρονται στην τεράστια Σημασία
που έχει για το Στέλεχος,
η Στάση του, η Συμπεριφορά του και η Μόνιμη Ενασχόλησή του με την «Προσωπική του Βελτίωση»
πηγάζουν
από τους Αρχαίους Έλληνες.
-Τώρα τα λέμε Human Recources, ή HR, ή Leadership.
-Τα Δελφικά Παραγγέλματα είναι οι εντολές
που άφησαν στους Έλληνες οι σοφοί της Αρχαίας Ελλάδας.
-Παραμένουν, μια πολύτιμη κληρονομιά Γνώσης και Σοφίας για τις επερχόμενες γενεές.
Οι αρχαίοι Έλληνες ιερείς δεν έδιναν συμβουλές ούτε άκουγαν τις εξομολογήσεις των πιστών,
αλλά ασχολούνταν μόνο με την τέλεση των θυσιών και των άλλων ιεροτελεστιών.
-Η ηθική εκπαίδευση και καθοδήγηση των πολιτών ξεκινούσε μεν από τους παιδαγωγούς και παιδοτρίβες της νεαρής ηλικίας, αλλά συνεχιζόταν αργότερα στα μαντεία, τα οποία, εκτός από τις χρησμοδοτήσεις τους για τα μελλούμενα και τις θελήσεις των θεών, έδιναν και ένα πλήθος ηθικών παραγγελμάτων και προτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα για τα προβλήματα της καθημερινής ζωής.
-Περίoπτη θέση βέβαια, κατείχε σε όλα αυτά ,το διάσημο σε όλο τον κόσμο Μαντείο των Δελφών,
του οποίου τα ομώνυμα ηθικά παραγγέλματα είχαν καταγραφεί στους τοίχους του Πρόναου
του Ναού του Απόλλωνος, στο υπέρθυρο ή ακόμα και σε διάφορες στήλες που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά στις πλευρές του ναού.

-Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα, ήταν λιτά αποφθέγματα ελαχίστων λέξεων και ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας:
-Τον Θαλή τον Μιλήσιο, τον Πιττακό τον Μυτιληναίο, τον Βία τον Πρηνεύ, τον Σόλωνα τον Αθηναίο, τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο, τον Περίανδρο τον Κορίνθιο και τον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο.
-Στο αέτωμα του ναού δέσποζαν
τα τρία σπουδαιότερα Δελφικά Παραγγέλματα, τα οποία εύκολα μπορούσε να διακρίνει ο πλησιάζων επισκέπτης:
• Κάτω αριστερά το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ (να γνωρίσεις τον εαυτό σου).
• Κάτω δεξιά το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ (να κάνεις τα πάντα με μέτρο, αποφεύγοντας την υπερβολή).
• Ανάμεσά τους, στην κορυφή,
το περίφημο «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Ε» (ή ΕΙ), για το οποίο ο ιερέας των Δελφών Πλούταρχος έγραψε ολόκληρη πραγματεία («Περί τού έν Δελφοίς Ε»), προσπαθώντας να ερμηνεύσει την απωλεσθείσα σημασία του.
-Ο θαυμασμός των αρχαίων Ελλήνων για τα ανηρτημένα αυτά αποφθέγματα στο Μαντείο των Δελφών ήταν τόσο μεγάλος, ώστε ο λυρικός ποιητής Πίνδαρος (522 π.Χ.) θεωρούσε τους επτά σοφούς, γιους του Ήλιου, που με την ακτινοβολία τους φώτιζαν και καθοδηγούσαν τον άνθρωπο στην οδό της αρετής.
-Αυτά τα σοφά παραγγέλματα χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια και απο άλλους λαούς ,που τα παρουσίασαν σαν «θρησκευτικές εντολές».
-Σας παραθέτουμε τα παραγγέλματα αυτά, όπως οι επισκέπτες της αρχαιότητας αντίκριζαν στους Δελφούς.
«Εν δέ τώ προνάω τά έν Δελφοίς γεγραμμένα, έστιν ώφελήματα άνθρώποις»
Παυσανίας
• Έπου θεώ. Ακολούθα τον θεό.
• Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στο Νόμο.
• Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς.
• Γονείς αίδου. Να σέβεσαι τους γονείς σου.
• Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβάλεσαι για το δίκαιο.
• Γνώθι μαθών. Γνώρισε αφού μάθεις.
• Ακούσας νόει. Κατανόησε αφού ακούσεις.
• Σαυτόν ίσθι. Γνώρισε τον εαυτό σου.
• Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου.
• Άρχε σεαυτού. Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.
• Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους.
• Θυμού κράτε. Να συγκρατείς το θυμό σου.
• Όρκω μη χρω. Να μην ορκίζεσαι.
• Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς τη φιλία.
• Παιδείας αντέχου. Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.
• Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς τη σοφία.
• Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγορείς κανένα.
• Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την αρετή.
• Πράττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια.
• Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους φίλους.
• Εχθρούς αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.
• Ευγένειαν άσκει. Να είσαι ευγενής.
• Κακίας απέχου. Να απέχεις από την κακία.
• Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή φήμη.
• Άκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα.
• Μηδέν άγαν. Να μην υπερβάλλεις.
• Χρόνου φείδου. Να μη σπαταλάς το χρόνο.
• Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρη.
• Ικέτας αίδου. Να σέβεσαι τους ικέτες.
• Υιούς παίδευε. Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.
• Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις.
• Δόλον φοβού. Να φοβάσαι το δόλο.
• Ευλόγει πάντας. Να λες καλά λόγια για όλους.
• Φιλόσοφος γίνου. Να γίνεις φιλόσοφος.
• Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια.
• Γνους πράττε. Να πράττεις με επίγνωση.
• Φόνου απέχου. Να μη φονεύεις.
• Σοφοίς χρω. Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.
• Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος.
• Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι καχύποπτος.
• Τέχνη χρω. Να ασκείς την Τέχνη.
• Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες.
• Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς κανένα.
• Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα.
• Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη διαβολή.
• Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια.
• Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.
• Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι την εντροπή.
• Ευτυχίαν εύχου. Να εύχεσαι ευτυχία.
• Εργάσου κτητά. Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.
• Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα.
• Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.
• Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.
• Ύβριν αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.
• Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια.
• Λέγε ειδώς. Να λες γνωρίζοντας.
• Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία.
• Ομίλει πράως. Να ομιλείς με πραότητα.
• Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φιλικός με όλους.
• Γλώττης άρχε. Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.
• Σεαυτόν ευ ποίει. Να ευεργετείς τον εαυτό σου.
• Ευπροσήγορος γίνου. Να είσαι ευπροσήγορος.
• Αποκρίνου εν καιρώ. Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.
• Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιάζεις δίκαια.
• Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις με σιγουριά.
• Αμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.
• Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.
• Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.
• Φιλίαν φύλασσε. Να φυλάττεις τη φιλία.
• Ευγνώμων γίνου. Να είσαι ευγνώμων.
• Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια.
• Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα άρρητα.
• Έχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις έχθρες.
• Γήρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας.
• Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.
• Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις καλή φήμη.
• Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύγεις την απέχθεια.
• Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.
• Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία.
• Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.
• Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.
• Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.
• Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.
• Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους.
• Πλούτω απόστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.
• Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
• Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.
• Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.
• Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.
• Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.
• Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή.
• Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις την τύχη.
• Τελεύτα άλυπος. Να πεθαίνεις χωρίς λύπη● Welcome to artaki stoudios  Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα  6973078138
● Όλα τα διαμερίσματα είναι εξοπλισμένα με αυτόνομο κλιματισμό,
δικό τους μπάνιο με ντους.
τηλεόραση.
ψυγείο.
πλυντήριο ρούχων.
πολυκουζινακι ,
δωρεάν ασύρματο internet. μπαλκόνι.
60 μετρά από το λιμάνι.
έτος κατασκευής 2005.
Βρίσκονται στην νέα Αρτάκη 7 χιλιόμετρα από Χαλκίδα.
πλησίον των ενοικιαζομένων διαμερισμάτων  υπάρχουν πολλά κέντρα με ουζερί ψαροταβέρνες καφετέριες super markets.  
Ιδανικό για φοιτητές/τριεs  ΤΕΙ  Χαλκίδας.    
Τηλεφωνήστε μας υπάρχουν πολλές προσφορές Ιούλιο  Αύγουστο Σεπτέμβριο.
Για κρατήσεις στα τηλ: πρωινές ώρες στο 6973498274 απογευματινές ώρες στο  6973078138 2221042983  
Μειώσαμε της τιμές  συμβάλλοντας με τον δικό μας τρόπο την δύσκολη αυτή περίοδο να παραθερίσετε οικονομικά  καλές διακοπές
 Περισσότερες  πληροφορίες,  βίντεο, φωτογραφίες,  στα  Links

artaki studios  Φωτογραφίες   http://www.flickr.com/photos/artaki/ 
artaki studios  Φωτογραφίες   https://plus.google.com/102462864393631720906/p
artaki studios  Φωτογραφίες   http://www.panoramio.com/user/1554711
artaki studios  βίντεο              http://www.youtube.com/asprogia            
● artaki studios  βίντεο              http://www.dailymotion.com/psomas 
● artaki studios  βίντεο              http://vimeo.com/user5069607
● artaki studios  βίντεο              http://www.metacafe.com/f/channels/Psomas+Aris/private/
● artaki studios  blog                 http://artaki-artaki.BlogSpot.com/
● artaki studios facebook          http://goo.gl/ypl5o  facebook 
● artaki studios on twitter         https://twitter.com/#!/domatia_xalkida                                            
● artaki studios  e mail                artakipsomas@yahoo.gr
● artaki studios  Skype name         is kanadas
Follow me on twitter:           https://twitter.com/#!/domatia_xalkida    

 Περισσότερες  πληροφορίες  Πρωινές ώρες  6973498274.  Απογευματινές ώρες  2221042983  // 6973078138  
●  Πώς θα φτάσετε
Οδικές συγκοινωνίες: Με λεωφορεία του ΚΤΕΛ από την Αθήνα για τις περιοχές: Χαλκίδα (81 χλμ, 1 ώρα  
Σιδηροδρομικές συγκοινωνίες: από Αθήνα για Χαλκίδα
● Επίσης με λεωφορεία του ΚΤΕΛ και από Θεσσαλονίκη.Δημοσίευση σχολίου